Koning Sport - Algemene voorwaarden

 1. Koningsport.nl is een technisch platform om poules op te organiseren en is op geen enkele wijze inhoudelijk aansprakelijk voor de poules die op dit platform worden georganiseerd.
 2. Een gebruiker is een natuurlijk persoon. Het is niet toegestaan om met meerdere accounts deel te nemen op Koningsport.nl
 3. Aanstootgevende taal of afbeeldingen worden op Koningsport.nl niet toegestaan.
 4. Koningsport.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud die door gebruikers zelf gewijzigd kunnen worden of voor de inhoud van een externe website die via een link op Koningsport.nl bereikt kan worden.
 5. Koningsport.nl heeft te allen tijde het recht om gebruikers te weren of te verwijderen van de website zonder reden van opgave.
 6. De gegevens die Koningsport.nl verzameld in het kader van deelname op deze website worden vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld.
 7. Zonder expliciete toestemming van de gebruiker zal Koningsport.nl zijn of haar gegevens niet aan derden verstrekken.
 8. De organisator van (en/of deelnemers aan) een poule is (zijn) volledig verantwoordelijk voor de naleving van de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 9. Deelnemers moeten minimaal 18 jaar zijn.
 10. Koningsport.nl is niet verantwoordelijk voor geleden schade door het deelnemen aan op dit platform georganiseerde poules en adviseert alleen deel te nemen aan poules waarvan je de poulebeheerder kent en/of vertrouwt.
 11. Koningsport.nl is niet verantwoordelijk voor geleden schade ten gevolgen van spel-, netwerk-, programmeer,- of systeemfouten, voor de incompleetheid van gegevens of voor het onbereikbaar zijn van de website. We doen er alles aan om problemen en fouten te voorkomen. Als je een fout aantreft, stuur dan een e-mail naar info@koningsport.nl. We zullen dan proberen het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.
 12. Koning Sport is gerechtigd poules in zijn geheel of gedeeltelijk stop te zetten.
 13. Koning Sport mag de spelregels aanpassen.
 14. Koningsport.nl mag wijzigingen op de website doorvoeren, is niet verplicht daarover te corresponderen en is niet aansprakelijk voor geleden schade door deze wijziging.
 15. Koningsport.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van beslissingen (achteraf) van (inter)nationale tuchtcommissies en (intern)nationale sportbonden die op welke manier dan ook van invloed zijn op uitslagen en/of klassementen op Koningsport.nl.
 16. Koningsport.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke fouten en over uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.
 17. Alle intellectuele eigendomsrechten inclusief – maar niet uitsluitend – auteursrechten, merkrechten en databaserechten van toepassing op alle inhoud (frontend en backend) op de website berusten bij Koningsport.nl en mag zonder expliciete toestemming niet gebruikt of gekopieerd worden.
 18. Koningsport.nl is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het publiceren van welke inhoud op de website dan ook.
 19. Als je meespeelt met een poule van een van onze partners dien je de voorwaarden van deze poule te accepteren en deze zijn dan van kracht naast de Algemene voorwaarden Koningsport.nl.
 20. Misbruik verboden. Wanneer misbruik gemaakt wordt van koningsport.nl is de betreffende persoon of organisatie volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en indirecte gevolgen.